JADWIGA CHORĄZKA

doradca podatkowy, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Pricewaterhouse-Coopers

Każdy podatnik może podlegać przynajmniej dwóm reżimom podatkowym: federalnemu i kantonalnemu. Dodatkowo gminy ustalają i nakładają jeszcze podatki komunalne (zwykle dodając je do podatków kantonalnych).

Z tego względu wysokość obciążeń podatkowych różni się znacząco w zależności od obszaru, w którym dana osoba zamieszkuje. Zatem rozważając wyjazd do Szwajcarii, warto zastanowić się, jaki region może okazać się najbardziej atrakcyjny ze względu na wysokość stawek podatkowych oraz potencjalnych ulg i odliczeń dostępnych dla podatników.

Jednym z najbardziej znanych rozwiązań podatkowych, które przewiduje szwajcarski system podatkowy, są porozumienia fiskalne, dzięki którym dana osoba może opłacać podatki w odniesieniu do ustalonego wspólnie z władzami skarbowymi poziomu jej dochodów.

W ramach porozumień fiskalnych dochód do opodatkowania może być ustalany w oparciu o potencjalne wydatki danej osoby, a nie w oparciu o faktycznie przez nią uzyskiwane dochody. Przykładowo, jako podstawa do ustalenia dochodu danej osoby może być wzięta pod uwagę pięciokrotność rocznego czynszu, który dana osoba opłaca w odniesieniu do wynajmowanej przez siebie nieruchomości.

Ustalany w ramach tych porozumień dochód do opodatkowania może przy tym znacząco odbiegać od realnych dochodów uzyskiwanych przez podatnika, a podatnik objęty takim porozumieniem nie musi nawet deklarować władzom skarbowym, jakie dochody uzyskał w rzeczywistości. Z tego względu jest to rozwiązanie, z którego często korzystają znane osobistości osiedlające się w Szwajcarii.

Wnioskujący o porozumienie fiskalne nie może być obywatelem Szwajcarii, ale powinien legalnie zamieszkiwać na terytorium Szwajcarii. Generalnie, taka osoba nie powinna również pracować ani wykonywać na terytorium Szwajcarii żadnej istotnej działalności biznesowej. Ubiegający się o porozumienie fiskalne powinien mieć zgromadzony określony majątek.

Stawki podatku dochodowego mające zastosowanie w przypadku porozumień fiskalnych odpowiadają zwykłym stawkom podatkowym. Niewątpliwą korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest przede wszystkim potencjalnie niska (i niekoniecznie realna) wielkość dochodów, od których dana osoba zobowiązana jest płacić podatki w Szwajcarii.

Poza podatkiem dochodowym, na szwajcarskich podatnikach spoczywa obowiązek odprowadzania kantonalnego podatku od majątku. Rezydenci podatkowi Szwajcarii płacą roczny podatek od majątku w odniesieniu do całości majątku ulokowanego w Szwajcarii, natomiast nierezydenci Szwajcarii są zobowiązani do odprowadzania podatku od majątku w odniesieniu do środków pochodzących z działalności wykonywanej na terytorium Szwajcarii oraz w odniesieniu do dochodów z nieruchomości zlokalizowanych w Szwajcarii. Wysokość podatku od majątku różni się w zależności od kantonu, przy czym średnio podatek od majątku nie przekracza 1,5 proc. (przy czym osoby, których majątek nie osiąga określonej wielkości, mogą być z niego zwolnione).