Przedsiębiorcy mają czas do 20 stycznia na wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może wybrać opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową. Przy ryczałcie podatek jest opłacany według odpowiedniej stawki od przychodu, czyli bez uwzględnienia poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów działalności. Karta podatkowa jest natomiast ustalana w drodze decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego w ramach limitów określonych w ustawie.

Dla działalności gospodarczej przewidziane jest też opodatkowanie dochodu jednolitym 19-proc. podatkiem liniowym. Wyboru lub zmiany tych trzech form opodatkowania dokonuje się do 20 stycznia. Jeśli podatnik nie wybierze żadnej z trzech możliwości, będzie opodatkowany na zasadach ogólnych według skali, czyli stawkami 18 i 32 proc.

Warto pamiętać, że podatnik, który prowadził działalność przed 2009 rokiem opodatkowaną jednym ze wspomnianych sposobów, może nie wybrać formy opodatkowania i będzie się rozliczał na dotychczasowych zasadach. Podatnik, który wynajmuje (wydzierżawia) rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące jego majątek prywatny (np. mieszkanie), ma do wyboru opłacanie podatku według skali 18 i 32 proc. lub ryczałtem do kwoty przychodu 13 510 zł stawką 8,5 proc., a powyżej tej kwoty stawką 20 proc.