Podatnicy, którzy zarabiali za granicą w latach 2003-2007 i chcą skorzystać z abolicji podatkowej, na złożenie wniosku o jej udzielenie mają czas tylko do 6 lutego.
Tylko do 6 lutego 2009 r. mogą składać wnioski o przyznanie abolicji podatkowej podatnicy, którzy zarabiali za granicą w latach 2003-2007. Podatnicy, którzy uzyskali zagraniczne przychody w 2002 roku, z abolicji podatkowej mogli skorzystać do 6 października 2008 r.

Konieczny wniosek