Podatnik jest obywatelem polskim, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w spółce polskiej. Został oddelegowany do wykonywania pracy na rzecz belgijskiej spółki na okres od 1 października 2007 r. do 30 września 2010 r. W trakcie oddelegowania do Belgii podatnik pozostaje nadal zatrudniony na podstawie umowy o pracę ze spółką polską, przy czym wynagrodzenie i pozostałe świadczenia za pracę wykonywaną w Belgii w okresie oddelegowania są wypłacane bezpośrednio przez spółkę belgijską na belgijski rachunek bankowy podatnika. Rodzina podatnika przeniosła się do Belgii.

- Czy powinienem w Polsce rozliczać zarobki - pyta pan Karol.

Nie, nie ma pan takiego obowiązku.

Kluczowym kryterium rozstrzygającym o zakresie obowiązku podatkowego, jest posiadanie lub nieposiadanie miejsca zamieszkania w Polsce. Ponieważ w Polsce podatnik będzie przebywać mniej niż 183 dni w ciągu danego roku podatkowego, a ponadto nie posiada ośrodka życiowych interesów w Polsce, jest osobą nieposiadającą miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski, a w konsekwencji podlega w roku podatkowym 2008, a także w następnych latach podatkowych (przy założeniu, że opisany stan faktyczny i prawny nie ulegną zmianie) aż do zakończenia oddelegowania (ponownego przeniesienia ośrodka życiowych interesów do Polski), ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. czyli jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Polski. W konsekwencji dochody osiągane za pracę np. w Belgii nie podlegają PIT w Polsce.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).