Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy mogą przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Aby tego dokonać, muszą wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Kwotę podatku przekaże natomiast urząd skarbowy.

Ministerstwo Finansów przypomniało w komunikacie o regulacjach dotyczących przekazania 1 proc. podatku wynikającego z zeznań podatkowych (lub ich korekt dokonanych w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania) za 2008 rok.

Przepisy te zobowiązują organizacje pożytku publicznego do przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji, numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazany 1 proc. podatku. Organizacje powinny to zrobić do 31 stycznia tego roku.

Jeżeli organizacja pożytku publicznego nie przekaże informacji o numerze rachunku bankowego przed upływem wskazanego terminu lub poda błędny numer, to naczelnik urzędu skarbowego "odstąpi od przekazania 1 proc. podatku na rzecz tej organizacji" - podkreślono w komunikacie MF.

Ministerstwo podkreśliło, że każda organizacja pożytku publicznego, która chce podczas najbliższej akcji rozliczania PIT otrzymać 1 proc. podatku, zobowiązana jest do przekazania właściwemu organowi podatkowemu informacji o numerze rachunku.