Karta podatkowa to jedna z korzystniejszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Żeby z niej skorzystać, trzeba spełnić określone wymogi. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są natomiast zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym dają możliwość zrzeczenia się opodatkowania w tej formie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku.

- Po upływie tego terminu rezygnacja z opodatkowania w formie karty podatkowej z woli podatnika jest raczej niemożliwa i należy już rozliczać się w wybrany sposób do końca bieżącego roku kalendarzowego - wyjaśnia Paweł Jabłonowski, ekspert podatkowy Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy. Tak, aby do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a przed otrzymaniem decyzji ustalającej wysokość podatku złożyć wniosek dotyczący wyboru innej formy opodatkowania, czyli według zasad ogólnych lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak wyjaśnia Paweł Jabłonowski, zrzeczenie się opodatkowania w formie karty podatkowej możliwe jest, jeżeli zostanie wydana decyzja zmieniająca wysokość podatku dochodowego płaconego w tej formie. Jednak w tym przypadku rezygnacja powinna także nastąpić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia powyższej decyzji.

Zmiana formy opodatkowania może także nastąpić, jeżeli podatnik utracił do niej prawo, czyli nie spełnia już warunków do opodatkowania w tej formie. Powinien on powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o utracie tych warunków - zastrzega ekspert.

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl