Podmioty zagraniczne spoza Polski świadczą na rzecz polskich podatników usługi pośrednictwa handlowego polegające na znalezieniu odbiorców na ich towary. Przy wypłacie przez polskiego dostawcę wynagrodzenia za te usługi na rzecz zagranicznego pośrednika pojawiają się wątpliwości, czy wypłata powinna być opodatkowana podatkiem u źródła, czyli podatkiem w Polsce.

Podatek u źródła

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT od wynagrodzeń z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, usług prawnych, usług reklamowych oraz świadczeń o podobnym charakterze, uzyskanych na terenie Polski przez podmioty zagraniczne, pobiera się podatek dochodowy w wysokości 20 proc. przychodów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje inne zasady, np. wprowadza niższą stawkę podatku lub przewiduje opodatkowanie określonych należności tylko na terytorium tego państwa, gdzie podmiot je uzyskujący ma siedzibę.

Niektórzy eksperci twierdzą, że ze względu na otwarty katalog usług zawartych w tym przepisie usługi pośrednictwa handlowego należy traktować jako świadczenia o podobnym charakterze do usług w nim wymienionych i opodatkowywać podatkiem u źródła.

Piotr Chmieliński, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej Ożóg i Wspólnicy, uważa jednak, że powyższy przepis nie ma zastosowania do usług pośrednictwa handlowego.

- Wskazany przepis nie przewiduje wprost usług pośrednictwa handlowego - mówi ekspert.

Podobieństwo usług

W ocenie Piotra Chmielińskiego nie ulega wątpliwości, że katalog usług z tego przepisu nie jest wyczerpujący. Wyjaśnia jednak, że inne usługi, aby podlegały opodatkowaniu zgodnie z tym przepisem, muszą mieć charakter podobny do tych już wskazanych.

Usługi pośrednictwa handlowego w sprzedaży zostały natomiast zgodnie z obowiązującymi w Polsce klasyfikacjami statystycznymi wymienione w innym miejscu niż usługi bezpośrednio wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. To zdaniem eksperta wskazuje, że nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Na poparcie tej tezy Piotr Chmieliński wskazuje interpretacje organów podatkowych. Podobny pogląd zaprezentowali dyrektorzy izb skarbowych w: Warszawie w interpretacji z 21 marca 2008 r. nr IP-PB3-423-115/08-2/JB oraz Katowicach w interpretacji z 8 stycznia 2008 r. nr IBPB3/423-233/07/AM.

20 proc. wynosi podatek od niektórych przychodów podmiotów zagranicznych uzyskanych w Polsce