Od początku roku obowiązuje nowa skala podatku dochodowego od osób fizycznych. Obejmuje ona dwie stawki w wysokości 18 i 32 proc. Próg podatkowy określony został na dość wysokim poziomie i wynosi 85 528 zł. W przypadku uzyskania dochodu w wysokości niższej niż 85 528 zł podatnik zapłaci PIT według niższej stawki podatkowej - 18 proc., natomiast w sytuacji jej przekroczenia, według 32-proc. stawki.

Warto zaznaczyć, że zmieniona została także kwota zmniejszająca podatek. Od początku 2009 r. wynosi ona 556,02 zł. Z uwagi na obniżenie najniższej stawki podatkowej z 19 proc. do 18 proc. nie zmieni się natomiast wysokość tzw. kwoty wolnej, czyli kwoty określającej wysokość dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku. W bieżącym roku, podobnie jak w roku poprzednim, wyniesie ona 3091 zł.

Warto przypomnieć, że nowa, dwustopniowa skala podatku dochodowego od osób fizycznych zastąpiła poprzednio obowiązującą skalę ze stawkami podatkowymi w wysokości 19, 30 i 40 proc.

Nowa skala będzie miała zastosowanie dopiero do dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2009 r. Oznacza to zatem, że rozliczający swoje dochody za 2008 rok w celu ich prawidłowego opodatkowania będą musieli zastosować starą, trzystopniową skalę. Według nowej skali pobierane będą natomiast zaliczki na PIT płatne w trakcie 2009 roku.

NOWA NAJNIŻSZA STAWKA PIT

18 proc.

wyniesie w 2009 roku podatek od dochodu osobistego do 85 528 zł