Poprzednia stawka, która obowiązywała od 24 grudnia 2008 r., wynosiła 13 proc.