Podatnicy polscy, którzy zarabiali w 2007 roku w Irlandii i nie mieli opodatkowanych dochodów w Polsce, nie muszą rozliczać się i składać zeznania rocznego w kraju. Nie muszą się nawet rozliczać w Polsce z dochodów irlandzkich, gdy w Polsce uzyskali dochody: zwolnione z PIT (na przykład stypendia socjalne, naukowe), opodatkowane w sposób zryczałtowany, od których podatek pobrał płatnik (na przykład z odsetek na lokacie), od których zaniechano podatku lub opodatkowane w oddzielnym zeznaniu (na przykład dochody giełdowe, które wykazuje się na PIT-38).

Zwolnienie dochodów

Dochody uzyskiwane w Irlandii są zwolnione z podatku dochodowego w Polsce. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku nie będziemy zobowiązani do ich rozliczenia. Jeżeli podatnik, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, osiągał również dochody w Irlandii, to należy złożyć zeznanie roczne w Polsce na druku PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Zwolnione dochody irlandzkie będą wpływały na wyliczenie stopy procentowej podatku, która będzie miała zastosowanie do opodatkowania dochodów polskich.

Podatek określa się w następujący sposób:

•  do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (dochody polskie) dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (dochody irlandzkie) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali,

•  ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

•  ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu polskiego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Taki sposób wykazania w polskim zeznaniu dochodów irlandzkich wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polska a Irlandią. Zawiera ona w swoich regulacjach tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Inne przychody

Nie trzeba składać zeznania podatkowego w Polsce, gdy dochody uzyskane w kraju będą opodatkowane, ale nie według zasad ogólnych, lecz w sposób zryczałtowany. Dochody irlandzkie nie będą wtedy wpływały na wyliczenie stopy procentowej stosowanej do dochodów polskich.

Zobowiązany do wyliczenia, pobrania i przekazania podatku będzie płatnik. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku wygranych na przykład w totolotka. Wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych urządzanych przez uprawniony podmiot są opodatkowane 10-proc. podatkiem zryczałtowanym, który powinien pobrać płatnik. Do jednorazowych wygranych w wysokości 2280 zł stosuje się zwolnienie z podatku, czyli też nie wykazuje się w zeznaniu rocznym. Podobna zasada będzie miała zastosowanie, gdy płatnik pobierze zryczałtowany 19-proc. podatek dochodowy od niektórych zysków kapitałowych uzyskiwanych w Polsce, na przykład dywidend, odsetek od lokat i rachunków bankowych. Jednak w przypadku zysków giełdowych opodatkowanych 19-proc. podatkiem dochody lub stratę z tego tytułu należy rozliczyć w oddzielnym zeznaniu PIT-38, przy czym dochody irlandzkie nie będą miały tutaj wpływu na ustalanie stopy procentowej.

Ważne!

Polski podatnik jest zmuszony złożyć zeznanie roczne w Polsce na druku PIT-36 (wraz z załącznikiem PIT/ZG), jeśli jednocześnie uzyskiwał w ciągu roku dochody w Irlandii i opodatkowane na zasadach ogólnych dochody w Polsce