Już 11 stycznia odbędzie się po raz XVII akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem: wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci. Jak co roku jedną z form wsparcia akcji Jurka Owsiaka będzie możliwość przesyłania SMS-ów. Wiadomości SMS podlegają opodatkowaniu VAT. Ministerstwo Finansów poinformowało, że środki z VAT od tych SMS-ów zostaną przekazane na cel tegorocznej akcji WOŚP.

- Ministerstwo Finansów przekaże w formie dotacji z budżetu państwa - za pośrednictwem ministra zdrowia - kwotę odpowiadającą wpływom z tytułu podatku od towarów i usług od SMS-ów wysłanych na WOŚP na cele związane z wczesnym wykrywaniem nowotworów u dzieci - podaje Magdalena Kobos, rzecznik prasowy MF.