Prawo do ulgi na dzieci, które nie mają ukończonych 18 lat, przysługuje rodzicom niezależnie od wysokości i źródła przychodów dzieci.
Podatnicy mają 17-letniego syna. W wakacje pracował on na umowę zlecenia i uzyskał dochody w wysokości 3100 zł.
- Rozliczamy się wspólnie z mężem. Czy przysługuje nam ulga prorodzinna na syna - pyta pani Ewa z Zielonej Góry.
Tak. W przypadku małoletnich dzieci prawo do ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok nie jest obwarowane żadnymi dodatkowymi wymogami.
Oznacza to, że w przypadku uzyskania przez takie dziecko przychodów w trakcie roku podatkowego rodzice nie tracą prawa do ulgi niezależnie od tego, z jakiego źródła one pochodziły i w jakiej są wysokości.
Zasada ta ma zastosowanie bez względu na to, czy dziecko małoletnie uzyskuje dochody, które należy doliczyć do dochodów rodziców, czy też nie. Wyjaśnijmy, że zgodnie z ogólną zasadą podatnicy są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (własnych lub przysposobionych do lat 18). Doliczeniu nie podlegają jednak dochody małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. W takim wypadku rodzic składa w imieniu dziecka zeznanie podatkowe.
W opisanym przypadku rodzice złożą zatem w imieniu syna zeznanie podatkowe, zachowując jednocześnie prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej we wspólnym zeznaniu podatkowym.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).