Jeżeli jedno z rodziców korzysta z uproszczonych form opodatkowania, tj. podatku liniowego lub zryczałtowanego, całą ulgę na dzieci może odliczyć drugi z rodziców.
Pani Monika uzyskuje przychody ze stosunku pracy. Jej mąż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. We wrześniu urodził im się syn.
- Czy będziemy mogli skorzystać z ulgi na syna - pyta pani Monika w liście do redakcji.
Tak. Fakt, że jedno z rodziców uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowane stawką liniową, nie pozbawia rodziców prawa do odliczenia.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga prorodzinna, która w rozliczeniu za 2008 rok wynosi 1173,70 zł, dotyczy obojga rodziców. Oznacza to, że ulga przysługuje rodzicom wspólnie. Zasadniczo mogą oni samodzielnie dokonać wyboru odnośnie do tego, w jakiej proporcji podzielą się ulgą. Mogą również odliczyć pełną kwotę ulgi od podatku jednego z nich.
Ponieważ ulgę można odpisać wyłącznie od podatku obliczonego według skali podatkowej, w opisanej sytuacji nie będzie możliwości odliczenia ulgi od podatku męża opłacanego według stawki liniowej. Nie znaczy to jednak, że rodzina straci prawo do odliczenia. Całą kwotę ulgi prorodzinnej będzie mogła bowiem uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym matka dziecka. Warto wskazać, że w zeznaniu podatkowym za 2008 rok podatniczka odliczy pełną kwotę ulgi, bez względu na miesiąc urodzin syna.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 27f ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).