Podatnik w 2008 roku prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach liniowego PIT. Dodatkowo zarobił na sprzedaży papierów wartościowych.

- Czy w związku z tym do 30 kwietnia 2009 r. będę musiał złożyć do urzędu skarbowego dwa zeznania podatkowe - pyta pan Kamil z Warszawy.

Tak. Jeśli podatnik w roku podatkowym osiągnął przychody z prowadzonej firmy opodatkowanej liniowym PIT i zarobił na sprzedaży papierów wartościowych, będzie musiał złożyć dwa zeznania: PIT-36L i PIT-38.

Przed rozliczeniem rocznym z fiskusem podatnik musi ustalić rodzaj osiągniętych dochodów w roku podatkowym. Od tego bowiem będzie zależało, jaki rodzaj formularza PIT trzeba będzie wypełnić. Do wyboru będzie miał: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. Może jeszcze zostać rozliczony na formularzu PIT-40. Ten ostatni składany jest przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli podatnik przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie, złoży płatnikowi oświadczenie PIT-12. Warto podkreślić, że od rozliczenia za 2009 rok podatnicy będą mieli do wyboru jeszcze jeden formularz - PIT-39. W tym zeznaniu podatnicy będą wykazywać dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami. To zeznanie po raz pierwszy będzie składane do 30 kwietnia 2010 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).