Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zrefunduje członkowi poniesione przez niego koszty wymiany np. okien, ten będzie musiał zapłacić fiskusowi podatek dochodowy - wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Zdaniem organów skarbowych nie ma znaczenia, że zwracane pieniądze pochodzą z funduszu remontowego, który powstaje dzięki wpłatom spółdzielców.

Z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego zwróciła się do izby skarbowej jedna ze spółdzielni mieszkaniowych. Wyjaśniła w nim, że członkowie spółdzielni na własny koszt wymieniają okna w swoich mieszkaniach. Spółdzielnia, zgodnie z wewnętrznymi przepisami (zazwyczaj po kilku latach) ustala wartość zwrotu - w gotówce lub na poczet czynszu. Wypłata obciąża fundusz remontowy.

Spółdzielnia chciała wiedzieć, czy dla osób, które otrzymają zwrot pieniędzy refundacja będzie tzw. przychodem z innych źródeł do opodatkowania, a tym samym na spółdzielni będzie ciążył obowiązek sporządzeni informacji na druku PIT-8C. Według spółdzielni podatku nie trzeba płacić, gdyż pieniądze pochodzą z funduszu remontowego, który w całości refundowany jest ze składek spółdzielców.

Innego zdania jest jednak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Tłumaczy on, że zwrotu pieniędzy za okna nie ma w katalogu dochodów nie podlegających opodatkowaniu. Nie należy on też do dochodów, od których - na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej - zaniechano poboru podatku.

Według organów skarbowych, wszelkie ulgi i zwolnienia są zawsze wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, w związku z tym nie wolno rozszerzać na dochody nie wymienione w przepisach.

"Spółdzielcy mogą być zaskoczeni, bo z jednej strony płacą na fundusz remontowy, a z drugiej wydatek z tego funduszu podlega opodatkowaniu"

"Biorąc powyższe pod uwagę, otrzymany od spółdzielni zwrot wydatków stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł (...), z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych" - czytamy w interpretacji podatkowej.

Fiskus tłumaczy, że nie ma znaczenia fakt, iż spółdzielnia dokonuje zwrotu z funduszu remontowego, który w całości finansowany jest ze składek m.in. jej członków. Według organów podatkowych z chwilą przekazania pieniędzy na fundusz, tworzą one przychód spółdzielni, którym odtąd dysponuje ona jako samoistny podatnik. Członkowie spółdzielni otrzymują zatem środki z rachunku innego podmiotu.

Renata Dłuska, partner w spółce doradztwa podatkowego Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy uważa, że spółdzielcy mogą być zdziwieni taką interpretacją, jednak w przepisach trudno znaleźć podstawę do zwolnienia tego typu refundacji.

"Spółdzielcy mogą być zaskoczeni, bo z jednej strony płacą na fundusz remontowy, a z drugiej wydatek z tego funduszu podlega opodatkowaniu. Można się zastanowić, jakie konsekwencje podatkowe miałaby wymiana okien bezpośrednio przez spółdzielnię, a nie jej członka, czy potraktowane by to było jako jego przysporzenie. Nie ma wątpliwości, że remont np. klatki schodowej, czy ocieplenie budynku nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku" - mówi Renata Dłuska.