W tym roku wybór odpowiedniej formy opodatkowania to szczególnie ważna decyzja, każdy błąd może okazać się kosztowny. Wszystko dlatego, że od 1 stycznia obowiązuje nowa, dwustopniowa skala podatkowa ze stawkami 18 i 32 proc. Równocześnie stawka liniowa dla firm pozostaje na poziomie 19 proc.

Może się zatem okazać, że opodatkowanie podatkiem liniowym wcale nie jest już najlepszym wyborem, a oszczędności wynikające z przejścia z opodatkowania w tej formie na opodatkowanie według skali podatkowej są wcale nie do pogardzenia. Tym bardziej że próg przejścia z dochodów opodatkowanych stawką 18 na stawkę 32 proc. jest wyjątkowo wysoki i wynosi w tym roku 85 528 zł. Oznacza to, że nawet nie uwzględniając ulg i nie robiąc żadnych dokładniejszych wyliczeń, możemy przyjąć, że opodatkowanie według skali jest bardziej opłacalne dla rocznych dochodów w granicach około 90 tys. zł. Poza niższą o 1 proc. stawką musimy bowiem brać pod uwagę jeszcze kwotę zmniejszającą podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Do wyboru trzy formy

Warto też pamiętać, że wybór formy opodatkowania nie jest dokonywany raz na cały okres działalności, lecz może być dokonywany w każdym roku prowadzenia firmy od nowa. A zatem konieczność podjęcia szybkiej decyzji w sprawie formy opodatkowania dotyczy nie tylko podatników, którzy w styczniu 2009 r. po raz pierwszy uzyskują dochody opodatkowane PIT z działalności gospodarczej, ale także tych, którzy czerpią je od dawna. Musimy tylko pamiętać, że jeśli zmieniamy swoją decyzję, to czas na poinformowanie o tym naczelnika urzędu skarbowego mamy tylko do 20 stycznia. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przemyśleć dostępne rozwiązania, ponieważ dokonany wybór będzie wiązał nas przez cały rok podatkowy.

Potrzebne pismo

Osoby samozatrudnione (prowadzące małe firmy, ale także i inni podatnicy PIT), które chciały skorzystać z podatku liniowego w 2009 roku, muszą o tym fakcie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca ich zamieszkania na piśmie.

Takie oświadczenie jest ważne także w kolejnych latach. Jeżeli zatem w kolejnym roku nie zamierzamy zmieniać formy płacenia podatku, nie musimy już składać kolejnego oświadczenia.

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego może złożyć oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Niezłożenie w ogóle oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej ma ten skutek, że podatek musi być płacony według progresywnej skali podatkowej.

W ten sam sposób jak się wybiera, można także zrzec się wybranej wcześniej formy opodatkowania, a zatem i opodatkowania stawką liniową, a następnie wybrać inną dostępną dla siebie formę: zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany czy rzadziej kartę podatkową.