Urzędy skarbowe do 30 listopada musiały wydać decyzje przyznające abolicję za 2002 rok. Z danych izb skarbowych wynika, że większość podatników wnioskowała o umorzenie długu. Podatnicy we wnioskach o abolicję popełniali błędy, głównie zapominali o dołączeniu dokumentów.
SONDA
Do 30 listopada 2008 r. urzędy skarbowe miały czas na wydanie decyzji w sprawie abolicji podatkowej za 2002 rok na podstawie ustawy z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894).