Byli małżonkowie, którzy zamieszkują z dzieckiem w trakcie roku podatkowego, korzystają z proporcjonalnego odliczenia ulgi prorodzinnej.
Państwo Malinowscy są po rozwodzie. Oboje zachowali władzę rodzicielską i w trakcie roku podatkowego oboje zamieszkiwali z dzieckiem.
- Syn przebywał u mnie w sumie dwa miesiące w ciągu 2008 roku. Czy przysługuje mi ulga prorodzinna - pyta pan Maciej z Wrocławia.
Tak. Przysługuje panu ulga prorodzinna.
Jeżeli rodzice, w stosunku do których został orzeczony rozwód lub separacja zamieszkują w trakcie roku podatkowego razem z dzieckiem, to oboje zachowują prawo do ulgi prorodzinnej (ulgi na dzieci). W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Jeżeli jednak przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców, to odliczenie przysługuje każdemu z nich. Rodzice muszą jednak zastosować szczególne zasady odliczenia ulgi. W tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty ulgi. W opisanym wypadku ojciec dzieci będzie mógł zatem odliczyć ulgę w wysokości 195,62 zł (2 x 1/12 x 1173,70 zł), natomiast matka dzieci pozostałą część ulgi, czyli 978,08 zł.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 27f ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).