W uzasadnieniu wniosku do TK rzecznik informuje, że trafiają do niego skargi kwestionujące zwolnienie niektórych grup podatników (np. świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia, czy usługi prawnicze) z obowiązku ewidencjonowania obrotu i podatku VAT przy pomocy kas rejestrujących.

RPO zgadza się z pojawiającymi się w skargach argumentami, że zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas (przewidziane w rozporządzeniach MF) mają dowolny charakter i naruszają zasadę sprawiedliwości podatkowej. Zdaniem rzecznika zwolnienie niektórych podatników prowadzi do ich nieuzasadnionego uprzywilejowania.

RPO zwrócił się do TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o VAT, które pozwalają ministrowi finansów zwolnić na określony czas niektóre grupy podatników i niektóre czynności z obowiązku używania kasy fiskalnej ze względu na rodzaj działalności lub wysokość obrotu. Według tych przepisów minister powinien przy tym uwzględnić "specyfikę" wykonywania niektórych czynności oraz "uwarunkowania" obrotu niektórymi towarami.