Ulgę prorodzinną w zeznaniu za 2008 rok mogą uwzględnić oboje rodzice wychowujący w roku podatkowym własne lub przysposobione dzieci, bez względu na to, czy są małżeństwem.
Pan Marek i pani Anna nie są małżeństwem. Wychowują jednak razem dwójkę dzieci w wieku szkolnym.
- Czy możemy odliczyć ulgę na dzieci - pytają czytelnicy z Kalisza.
Tak. Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom niezależnie od tego, czy pozostają oni w związku małżeńskim.
Ulgę prorodzinną w zeznaniu podatkowym za 2008 rok mogą odliczyć podatnicy wychowujący w roku podatkowym własne lub przysposobione dzieci. Dokonanie odliczenia jest możliwe w przypadku rodziców, którzy wychowują dzieci, nie jest natomiast istotne, czy rodzice pozostają w związku małżeńskim.
Trzeba pamiętać, że kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców (tak samo jak w przypadku rodziców pozostających w związku małżeńskim). Rodzice mogą jednak, według własnego uznania, dokonać odliczenia pełnej kwoty ulgi od podatku jednego z nich lub podzielić się ulgą, tak aby każdy z nich od swojego podatku odliczył jej część. Ważne jest, aby suma dokonywanych odliczeń nie przekraczała kwoty ulgi przysługującej łącznie obojgu rodzicom, czyli w przypadku jednego dziecka 1173,70 zł.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 27f ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).