W rozliczeniu podatkowym za 2008 rok przysługuje pełna kwota ulgi prorodzinnej na dzieci urodzone w trakcie roku.
Podatniczka 1 grudnia urodziła syna. Nie wie, czy będzie mogła skorzystać w zeznaniu podatkowym składanym za 2008 rok z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości.
- Czy przysługuje mi cała kwota ulgi, czy będę mogła odliczyć tylko jej część - pyta pani Anna z Katowic.
W zeznaniu podatkowym składanym za 2008 rok podatnicy mogą po raz ostatni odliczyć od podatku pełną kwotę ulgi na dziecko urodzone w trakcie roku.
Przy okazji najbliższych rozliczeń podatkowych będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady odliczania ulgi na dzieci urodzone czy też adoptowane w trakcie roku podatkowego. Oznacza to, że rodzicom przysługuje pełna kwota odliczenia, niezależnie od tego, czy wychowywali oni dziecko przez cały rok podatkowy, czy też urodziło się ono (lub zostało przysposobione) w trakcie lub nawet pod koniec roku podatkowego.
W rozliczeniu podatkowym za 2008 rok będzie miał zastosowanie art. 27f ustawy o PIT regulujący zasady korzystania z ulgi w brzmieniu niezmienionym. Ulgę od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej odliczą podatnicy wychowujący w roku podatkowym własne lub przysposobione dzieci, przy czym przepis ten nie wymaga, aby dziecko było wychowywane przez cały rok podatkowy. W rezultacie podatniczka, która urodziła dziecko w grudniu, w zeznaniu podatkowym składanym za 2008 rok odliczy całą ulgę prorodzinną, tj. 1173,70 zł.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 27f ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).