Istotna grupa nowych rozwiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy ulg i zwolnień podatkowych. Korzystne zmiany zostały wprowadzone również w odniesieniu do przedsiębiorców opodatkowanych CIT, a także podatników VAT. Znowelizowane przepisy ustawy o VAT, które w większości weszły w życie już 1 grudnia 2008 r., wprowadziły sporo uproszczeń dla przedsiębiorców. Część zmian podatnicy VAT zastosują jednak dopiero od przyszłego roku.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik podatkowy w eGP