Od 2004 roku dochody uzyskane z tytułu transakcji na akcjach obciążone są 19-proc. podatkiem. Zasada, że zyski z papierów wartościowych nabytych przed tą datą są zwolnione z podatku, nie jest prawdą bezwzględną.
Stąd duża liczba składanych przez podatników wniosków o interpretację podatkową. Zapytania często dotyczą dochodu z akcji pracowniczych nabywanych w czasach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przepisy podatkowe określają, które papiery udziałowe objęte są preferencją podatkową. Gorzej, że fakt nabycia musi być udokumentowany. Mam nadzieję, że inwestorzy będą o tym pamiętać. W przeciwnym razie może ich spotkać niemiłe rozczarowanie.