SPRAWNIEJSZE WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ. W związku z akcją wydawania zaświadczeń o wysokości dochodów w celu ustalenia praw do świadczeń rodzinnych naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju nawiązał współpracę ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej oraz miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie objętymi terytorialnym zasięgiem działania tego urzędu. Usprawni to wydawanie zaświadczeń i pozwolą uniknąć kolejek.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl

WSPÓŁPRACA IZBY SKARBOWEJ I POLICJI. Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie i komendant wojewódzki Policji podpisali porozumienie o współpracy. Ma ona polegać m.in. na wymianie informacji o naruszających prawo, organizowaniu i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć mających ujawniać działania niezgodne z prawem.

Więcej www.olsztyn.is.gov.pl

UŁATWIENIA DLA PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli uruchomił odrębne stanowisko do obsługi osób, które chcą podjąć pracę za granicą i chciałyby poznać zasady opodatkowania dochodów, które tam uzyskają. Jednocześnie urząd popularyzuje swój adres e-mail, na który można kierować pytania w sprawie opodatkowania dochodów zagranicznych oraz oferuje pod wskazanym numerem informację telefoniczną na ten sam temat.

Więcej www.iszgora.mf.gov.pl

PRACA DLA AUDYTORA. Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Wydziale ds. Koordynacji Audytów Zleconych departamentu koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego. Dokumenty można składać do 22 sierpnia na adres Ministerstwa Finansów: Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, z dopiskiem Oferta pracy - 2007/ 15/03/KF.

Więcej www.mf.gov.pl

 ZESTAWIENIE ZMIAN PRZEPISÓW. Prezes RIO w Warszawie Jerzy Urbaniak przedstawił zbiorcze zestawienie zmian w przepisach związanych z gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi m.in. o zmiany w prawie zamówień publicznych, pomocy publicznej de minimis, systemie oświaty i prawie wodnym. Zestawienie dostępne jest na stronie internetowej Izby w Warszawie.

Więcej www.warszawa.rio.gov.pl

SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE POMOCY. Regionalne izby obrachunkowe poinformowały, że na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa (http://bip.minrol.gov.pl) zostały zamieszczone szablony sprawozdań o udzielonej/nieudzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, wraz z zasadami przekazywania tych sprawozdań do RIO i nazewnictwa plików. Izba zaznacza jednak, że adresy e-maili podane na stronie resortu nie dotyczą jednostek, które przesyłają sprawozdania do właściwych terytorialnie izb.

Więcej www.rio.gov.pl

EGZAMINY DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW podatkowych. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska ogłosiła, że egzaminy ustne na doradcę podatkowego odbędą się 27, 28 i 30 sierpnia.

Więcej www.mf.gov.pl