Przez dziesięć miesięcy 2008 r. fiskus udzielił polskim firmom rekordową liczbę odpowiedzi na pytania dotyczące numerów VAT kontrahentów z innych krajów UE - wynika z ostatnich danych Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie.

Od 1 stycznia 2008 r. do końca października tego roku urząd udzielił 121,5 tys. odpowiedzi na pytania o numery VAT firm z innych krajów UE. W pierwszym roku obecności Polski w UE odpowiedzi było 65,6 tys., w 2005 r. - 97 tys., 2006 r. - 102,9 tys., 2007 r. - 118 tys.

Specjalista ds. komunikacji w Izbie Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała Szuszczyńska uważa, że wzrost liczby pytań o numery VAT firm unijnych jest konsekwencją otwarcia rynku i wzrastającej świadomości krajowych firm.

"Polskie przedsiębiorstwa mają coraz większy udział w handlu wewnątrzwspólnotowym, coraz chętniej współpracują z partnerami zagranicznymi. Jednocześnie chcą mieć większą pewność, co do kontrahentów. Biuro udziela informacji, że kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego oraz że jego numer jest aktywny" - mówi Spychała Szuszczyńska.

Dodaje, że posiadanie aktualnego numeru VAT partnera zagranicznego jest bardzo ważne, gdyż stanowi jeden z warunków umożliwiających przedsiębiorcy zastosowanie zerowej stawki podatku w handlu wewnątrzwspólnotowym. Analogiczne instytucje działają w każdym kraju UE.