Podatnicy, którzy chcą skorzystać z odliczenia darowizn w rozliczeniu za 2008 rok, muszą wpłacić pieniądze na konto obdarowanego do końca roku.
Przedświąteczna gorączka nie sprzyja myśleniu o rozliczeniach podatkowych. Jednak koniec roku to ostatnia szansa na zagwarantowanie sobie prawa do skorzystania z ulgi na darowizny. Zgodnie z przepisami można odliczyć tylko wydatki poniesione w danym roku podatkowym. W praktyce często po zakończeniu roku i wystawieniu przez pracodawców informacji rocznych o zarobkach okazuje się, że trzeba dopłacić do podatku. Dla podatników, którzy woleliby swoimi pieniędzmi wesprzeć jakiś szczytny cel zamiast fiskusa, jest już jednak za późno.
Przypomnijmy, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatnicy mogą skorzystać na dwóch rodzajach darowizn. Do pierwszej kategorii zaliczają się tzw. darowizny limitowane na cele wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Druga kategoria to tzw. darowizny kościelne. Te nie podlegają limitowi, ale muszą być przekazane na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych.
W obu przypadkach jednym z warunków odliczenia jest udokumentowanie darowizny pieniężnej wpłatą na konto obdarowanego. Żeby pieniądze mogły być odliczone w zeznaniu za 2008 rok, muszą zostać wpłacone na konto obdarowanego najpóźniej 31 grudnia 2008 r. W przypadku wpłat w banku czy na poczcie decydujące znaczenie będzie miała data stempla. Jeśli chodzi o przelewy internetowe, z orzecznictwa sądowego wynika, że datą dokonania wpłaty jest złożenie zlecenia (tj. zarejestrowanie operacji w pamięci systemu bankowego).
Warunkiem uznania, że płatność została dokonana w dniu złożenia zlecenia (nawet jeśli pieniądze zostaną zaksięgowane później), jest posiadanie odpowiednich środków na koncie darczyńcy w chwili dokonywania operacji bankowej.
Jeżeli podatnik dokona wpłaty z tytułu darowizny już po nowym roku, będzie mógł je wykorzystać dopiero w rozliczeniu za 2009 rok.