Wprowadzenie dla komorników opłat za informacje podatkowe o dłużnikach odbije się wzrostem obciążeń finansowych dla przedsiębiorców - uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

"PKPP Lewiatan z niepokojem przyjęła projekt Ministra Finansów wprowadzający nowe obciążenie finansowe dla przedsiębiorców korzystających z usług komorników" - czytamy w komunikacie Lewiatana.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty, którą mają uiszczać komornicy sądowi za udostępnienie informacji podatkowych. Opłaty wprowadziła ostatnia nowelizacja Ordynacji podatkowej, która wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 zł w przypadku za informację telefoniczną i 60 zł za informację pisemną.

Lewiatan podkreśla, że projekt nie był bezpośrednio konsultowany ze środowiskiem przedsiębiorców, których najbardziej dotyczy. Według organizacji, opłatę poniesie nie komornik, jak twierdzi w Ministerstwo Finansów, ale wierzyciel (w przypadku bezskutecznej egzekucji) lub dłużnik (przy skutecznej egzekucji).

Konfederacja przypomina, że 60-80% egzekucji na rzecz przedsiębiorców jest nieskuteczna

Przy bezskutecznej egzekucji będzie to opłata dodatkowa. Ostrzega, że dochodzenie małych i średnich wierzytelności na drodze sądowej i egzekucji komorniczej będzie jeszcze mniej opłacalne.

Według pracodawców, w przypadkach bezskutecznej egzekucji opłata przepadnie

Wzrosną też koszty bezskutecznej egzekucji. Np. przy egzekucji spraw do kwoty 1500 zł średnie koszty bezskutecznej egzekucji ponoszone przez wierzyciela wzrosną o 25 proc.

Zdaniem PKPP Lewiatan, wysokość opłat jest niewspółmierna do faktycznych kosztów udzielania informacji podatkowych o dłużnikach. "Trudno tak wysoko wyceniać koszt papieru lub wypełnienia formularza elektronicznego, koszt połączenia telefonicznego (ponoszony na ogół przez dzwoniącego), koszt transmisji danych poprzez Internet lub czas poświęcony przez pracownika Urzędu Skarbowego na udzielenie odpowiedzi" - ocenia organizacja.

"Zwracamy się zatem z apelem o pilne urealnienie kosztów udzielania wspomnianych informacji komornikowi i nieobciążanie przedsiębiorców oraz innych wierzycieli drastycznie wysokimi kwotami opłat. Zdaniem PKPP Lewiatan, opłaty w proponowanej wysokości nie mają żadnego uzasadnienia, zwiększają koszty bezskutecznej egzekucji komorniczej i będą zniechęcać przedsiębiorców do dochodzenia małych i średnich należności na drodze sądowej i komorniczej" - ocenia PKPP Lewiatan w komunikacie.