Najmniej czasu do podjęcia decyzji o sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i rozliczeniu przychodów z nich uzyskanych pozostało posiadaczom akcji.

Łukasz Janus z Wydziału Analiz i Informacji Beskidzkiego Domu Maklerskiego przypomina, że aby inwestor był pewny, że jego transakcja zostanie rozliczona w bieżącym roku podatkowym na akcjach, powinna zostać zamknięta najpóźniej 23 grudnia.

- W przypadku obligacji będzie to 29 grudnia, a dla kontraktów 31 grudnia 2008 r. Są to ostatnie sesje, podczas których zrealizowana sprzedaż na poszczególnych instrumentach finansowych znajdzie odzwierciedlenie w PIT-8C za rok 2008 - dodaje analityk.

Wskazanie tych konkretnych dni sesyjnych wynika z faktu, że rozliczenie instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) odbywa się w zróżnicowanym przedziale czasowym.

Przestrzeganie przez inwestorów tych konkretnych terminów rozliczenia ma decydujący wpływ na możliwość wykorzystania optymalizacji podatkowej. Jak co roku grudzień wykorzystywany jest przez inwestorów do optymalizacji podatkowej.

- Widać wówczas wzmożony ruch w domach maklerskich i zapewne sytuacja powtórzy się także w tym roku. Większość inwestorów mogących zaksięgować stratę z tytułu obrotu instrumentami finansowymi na GPW uczyni to mając na uwadze możliwość odliczania osiągniętej straty od bieżących i przyszłych dochodów z tego tytułu - tłumaczy ekspert BDM.

Dodaje, że rok 2008 był rokiem bessy na GPW, także wielu inwestorów ma możliwość rozliczenia straty, która może im służyć przez kilka najbliższych lat.

Stratą z inwestycji giełdowych wykazaną w PIT-38 za 2008 rok można obniżyć dochód uzyskany w kolejnych pięciu latach. Ustawa o PIT przewiduje, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

Łukasz Janus przypomina również, że wszystkie niezrealizowane zlecenia do końca dnia 31 grudnia 2008 roku na Rynku Głównym GPW oraz na New Connect zostaną anulowane.

OSTATNIE SESJE GIEŁDOWE 2008 ROKU

Ostatnie sesje na GPW, na których trzeba sprzedać instrumenty finansowe, aby zostały uwzględnione w informacji PIT-8C za 2008 rok

23 grudnia - akcje, certyfikaty inwestycyjne (rozliczenie: + 3 dni)

29 grudnia - obligacje, prawa poboru, certyfikaty strukturyzowane (rozliczenie: +2 dni)

31 grudnia* - kontrakty terminowe, opcje (rozliczenie: codziennie).

* sesja giełdowa odbywać się będzie w godz. 8.30-13.35. Szczegółowy harmonogram sesji określony został w uchwale nr 896/2008 zarządu GPW z 5 grudnia 2008 r.