W tym roku po raz kolejny ocenialiśmy także to, w jakim stopniu urzędy skarbowe są przyjazne podatnikom. Ta część rankingu była dla nas tradycyjnie najtrudniejsza. W sumie uwzględniliśmy aż 14 kategorii, które mogą świadczyć o tym, że dany urząd jest bardziej przyjazny niż inne.
Równocześnie uznaliśmy, że przeważająca część ocenianych elementów powinna być w urzędach skarbowych standardem, stąd były one oceniane najmniejszą liczbą punktów - 5. Te, które uznaliśmy za ponadstandardowe, oceniane były na 10 pkt. W tym kontekście warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że nadal nie wszystkie urzędy spełniają te podstawowe, jak mogłoby się wydawać, standardy obsługi podatników.
Najwyżej punktowane były udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi. Stosunkowo najwięcej punktów można było zdobyć za nominacje i nagrody otrzymane w konkursach na przyjazny urząd. Uwzględnialiśmy przy tym tylko nominacje do nagród, otrzymane wyróżnienia oraz zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w rankingach dotyczących przyjazności urzędu. Punkty przyznawaliśmy za każdą nominację, nagrodę lub wyróżnienie. W tej części w kolejnej edycji rankingu zostaną też przyznane punkty za posiadane certyfikaty ISO. W tym roku nie były one jeszcze punktowane. W tej części warto jeszcze podkreślić, że stosunkowo nisko punktowana była znajomość języków obcych przez urzędników. Uznaliśmy, że obecnie niezależnie od wielkości urzędu skarbowego umiejętność ta powinna być standardem. Dodatkowe punkty przyznawaliśmy natomiast za umiejętność posługiwania się językiem migowym.
Zmiana wskaźników stosowanych do oceny w tej części rankingu zdecydowanie zróżnicowała urzędy skarbowe. Poprzednio stosowana była jednorodna punktacja oparta na wzorcu, w myśl którego, gdy urząd spełniał dane kryterium, otrzymywał 1 punkt. Zaś gdy kryterium tego nie spełniał, nie otrzymywał punktów w ogóle. Większość osób zwracała nam jednak uwagę na to, że taki sposób punktowania jest nie do końca obiektywny, nie pozwala bowiem promować tych urzędów, które świadczą ponadstandardowe usługi.
To dlatego właśnie zdecydowaliśmy się zmienić system punktowy, tak by najniżej punktowane były te działania, które, co prawda, świadczą o przyjazności urzędu, jednak należą dziś do absolutnego standardu.