W pierwszej kolejności ocenialiśmy liczbę wydanych interpretacji w stosunku do liczby złożonych przez podatników wniosków (maksymalnie można było otrzymać 50 punktów). Maksymalną liczbę punktów można było otrzymać za załatwienie wszystkich wniosków. Za załatwienie mniejszej ich liczby przyznawaliśmy proporcjonalnie mniej punktów.

W następnej kolejności oceniliśmy liczbę wydanych interpretacji w przeliczeniu na jednego pracownika (maksymalnie można było otrzymać 200 punktów). Najwięcej otrzymywał urząd, dla którego wskaźnik ten był najwyższy. Kolejne proporcjonalnie mniej.

Jako ostatnia kategoria oceniana była liczba udzielonych porad w przeliczeniu na jednego pracownika (maksymalnie 200 punktów). Punktacja przyznawana była na tych samych zasadach jak w poprzedniej kategorii.