Płatnicy w rozliczeniu za 2008 rok będą mieć więcej czasu na wystawienie PIT-11 i PIT-40. Podatnicy na te formularze będą musieli poczekać do 2 marca 2009 r.
Płatnicy, którzy nie rozliczają podatników, muszą do końca lutego roku następującego po roku podatkowym wystawić podatnikom PIT-11. To informacja o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
Natomiast płatnicy, którzy dokonują rozliczenia za podatników, wystawiają do końca lutego roku następującego po roku podatkowym PIT-40.
Zarówno PIT-11, jak i PIT-40 płatnicy przesyłają do podatników oraz urzędów skarbowych.
W 2009 roku ostatni dzień lutego wypada w sobotę. To oznacza, że termin się przesuwa. Zgodnie bowiem z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zatem ostatnim dniem na wystawienie PIT-11 i wypełnienie PIT-40 będzie 2 marca 2009 r.
W konsekwencji podatnicy, którzy liczyli na wcześniejsze rozliczenie z fiskusem za 2008 rok na podstawie informacji PIT-11, będą musieli się uzbroić w cierpliwość. Oczywiście, płatnik może wystawić PIT-11 wcześniej, nie czekając do ostatniego dnia. To zależy już tylko od jego dobrej woli. Nie może natomiast spóźnić się z wystawieniem takiej informacji. Jeśli bowiem wystawi PIT-11 po terminie, może zostać ukarany karą grzywny do 180 stawek dziennych zgodnie z kodeksem karnym skarbowym. Wysokość stawki dziennej za przestępstwa skarbowe w 2008 roku została określona w przedziale od 37,53 zł do 15 012 zł.