Podatnik, który wycofa część środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE), zapłaci podatek dochodowy.

ZMIANA PRAWA

Częściowy zwrot zgromadzonych na IKE oszczędności będzie podlegał 19-proc. zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu. Obecnie podatek od dochodu podatnika oszczędzającego na IKE pobiera się z tytułu zwrotu całości oszczędności. Częściowy zwrot zgromadzonych środków pod warunkiem zapłacenia podatku dochodowego umożliwiła ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowała ona m.in. art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT regulujący opodatkowanie zwrotu środków zgromadzonych na IKE.
Ustawa została opublikowana w Dz.U. nr 220, poz. 1432.
Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2009 r.