Podatnicy, którzy chcą skorzystać z abolicji podatkowej z tytułu zagranicznych dochodów z lat 2003-2007 mają niecałe dwa miesiące na złożenie wniosku.
Osobom, które chcą skorzystać z abolicji podatkowej, zostały niecałe dwa miesiące. Tylko do 6 lutego 2009 r. mogą składać wnioski o przyznanie abolicji podatkowej ci, którzy zarabiali za granicą w latach 2003-2007. Podatnicy, którzy uzyskali zagraniczne przychody w 2002 roku, mogli skorzystać z abolicji podatkowej do 6 października 2008 r.
Aby skorzystać z rozwiązań abolicyjnych, trzeba najpóźniej 6 lutego 2009 r. złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o jej udzielenie. Wniosek ten składa się na druku PIT-AZ. Dodatkowo trzeba też złożyć formularz AZ-O, który jest oświadczeniem potwierdzającym uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą. Podatnik musi złożyć wniosek o przyznanie abolicji w odpowiednim urzędzie skarbowym. Będzie to: