Zmienia się właściwość organów upoważnionych przez ministra finansów do wydawania w jego imieniu interpretacji podatkowych. Tak wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. W wyniku tych zmian wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie łódzkim, które dotychczas rozpatrywał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (wnioski były opracowywane przez Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku), będą rozpatrywane przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Wnioski te będą przygotowywane przez Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie.

W związku z tą zmianą zostały także opracowane nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji (formularze ORD-IN i ORD-IN/A). Znajdują się one w projekcie rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku. Została zmieniona część A formularza dotycząca określenia organu, do którego wniosek jest kierowany (poz. 6 i 7 druku).

Z formularza znikły także objaśnienia dotyczące pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, w przypadku gdy nie został on prawidłowo opłacony, i to bez wezwania ze strony organu do uiszczenia takiej opłaty. To skutek zmiany, jaką wprowadziła nowelizacja Ordynacji podatkowej z 7 listopada 2008 r. Teraz organ podatkowy rozpatrujący wniosek (jest nim formalnie minister finansów) będzie musiał wezwać podatnika do uiszczenia opłaty. Pouczenie zawarte w dotychczasowym wzorze wniosku o interpretację byłoby zatem błędne. Resort musiał więc je ze wzoru usunąć.

Również kolejna zmiana została wymuszona zmianami w Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy przewidują, że w przypadku nienależnego uiszczenia opłaty (w tym jej nadpłacenia) podlega ona zwrotowi. Stad w formularzu pojawiły się pozycje służące do wskazania sposobu jej zwrotu (poz. 52 i 53).

Pozostałe zmiany pól opisywanych formularzy mają przede wszystkim charakter porządkujący lub redakcyjny. Pojawiają się również nowe pozycje, jak np. miejsce na podanie numeru wpisu do KRS (poz. 12).

Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

WNIOSKI O INTERPRETACJE PO 1 STYCZNIA 2009 R.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest organem właściwym dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim.

Adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach jest organem właściwym dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim.

Adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu jest organem właściwym dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, wielkopolskim.

Adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie jest organem właściwym dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, mazowieckim oraz wnioskodawcy, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.