Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców wzrosła w grudniu do 215,35 zł (poprzednio wynosiła 212,78 zł). Oznacza to, że w rozliczeniu PIT za grudzień 2008 roku przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od zaliczek (zasady ogólne) i wpłat podatkowych (ryczałt i karta podatkowa) maksymalnie 185,44 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne. W rozliczeniu za poprzednie trzy miesiące było to 183,23 zł miesięcznie.

Rosną także składki płacone przez przedsiębiorców na ubezpieczenie społeczne. I tak składka na ubezpieczenie emerytalne nie może być niższa niż 347,68 zł (poprzednio 345,66 zł), na ubezpieczenie rentowe - niższa niż 106,87 zł (poprzednio 106,25), a na ubezpieczenie chorobowe - niższa niż 43,64 zł (poprzednio 43,39 zł).

W sumie z tytułu wszystkich tych składek, łącznie ze składką zdrowotną, trzeba będzie zapłacić 713,54 zł. Suma składek płaconych w poprzednich trzech miesiącach wynosiła 708 zł, co oznacza, że w rozliczeniu za grudzień (w przypadku opłacania składek wyłącznie za siebie do zapłaty do 12 stycznia 2009 r., z uwagi na to, że wynikający z przepisów 10 stycznia to sobota) trzeba będzie zapłacić o 5,46 zł więcej. Wzrost jest zatem minimalny.

Co ważne, składki w takiej wysokości będą uwzględniane dopiero w rozliczeniu podatkowym za styczeń (lub pierwszy kwartał, jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie) 2009 roku, czyli przy okazji zaliczki płaconej do 20 lutego. Odlicza się bowiem od dochodu (przychodu) - składki ZUS - lub podatku - składka zdrowotna - te składki, które zostały w danym okresie faktycznie zapłacone.

Ten ledwie odczuwalny wzrost obciążeń fiskalnych może być jednak zauważalny tylko przez podatników rozliczających się według liniowej stawki PIT, która pozostaje na poziomie 19 proc. Podatnicy rozliczający się według skali tak małej zmiany wysokości płaconych składek nie powinni w ogóle zauważyć z uwagi na to, że od 1 stycznia 2009 roku będą się rozliczać według nowych niższych stawek PIT, czyli 18 i 32 proc., zamiast dotychczasowych trzech: 19, 30 i 40 proc.

PRZYKŁAD: SKUTKI ZMIANY SKALI PODATKOWEJ

Skutki podatkowe zmiany skali podatkowej najlepiej prześledzić na przykładzie osoby korzystającej z samozatrudnienia i uzyskującej dochody na podstawie umów z określonym na stałym poziomie wynagrodzeniem. Załóżmy, że wynagrodzenie to, po potrąceniu wszystkich kosztów działalności uznawanych za koszty podatkowe wynosi 4 tys. zł (taki jest miesięczny dochód do opodatkowania). W takim przypadku zaliczka za styczeń (płacona w lutym) wyniesie dla podatnika podatku liniowego około 480 zł. Dla podatników opodatkowanych według skali podatkowej zaliczka wyniesie około 402 zł.