Podatnik, który ponosi wydatki na internet w miejscu zamieszkania, może skorzystać z ulgi internetowej. Aby skorzystać z odliczenia, trzeba posiadać fakturę VAT za usługi internetowe. Jeśli podatnik ma wliczony internet w pakiet i nie ma tej usługi wyszczególnionej na fakturze, nie skorzysta z ulgi.
ANALIZA
Tańszy internet w pakiecie - kuszą firmy zajmujące się usługami telekomunikacyjnymi. Takie oferty nasiliły się teraz, w okresie przedświątecznym, gdyż pakiet usług telekomunikacyjnych - w którego skład wchodzi np. telewizja kablowa, internet, telefon - to poza oszczędnościami również popularny prezent gwiazdkowy.
- Zamieniłam dostęp do internetu na pakiet usług: telewizja i internet. Płacę tyle samo, a dostaję gratis telewizję kablową - stwierdza pani Małgorzata w rozmowie z nami.
Oszczędność naszej czytelniczki, niestety, jest pozorna. Otrzymała bowiem telewizję kablową gratis, ale jednocześnie pozbawiła się ulgi internetowej. Dlaczego?
Podatnik, który ponosi w roku podatkowym wydatki na internet, może w zeznaniu rocznym skorzystać z ulgi internetowej, pomniejszając swój dochód (przychód) nawet o 760 zł. Jednak, aby z tego odliczenia skorzystać, podatnik musi posiadać fakturę VAT wystawioną na swoje nazwisko z wyszczególnioną opłatą za internet. Jeśli podatnik posiada fakturę zbiorczą za cały pakiet telekomunikacyjny, bez wyodrębnienia opłaty za sieć, nie ma prawa skorzystać z ulgi internetowej.

Decyzja przed pakietem

Podatnicy korzystający z internetu w swoim miejscu zamieszkania mogą pomniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu PIT o wydatki z tego tytułu w kwocie nieprzekraczającej 760 zł rocznie. Dodatkowo - jak tłumaczy nam Katarzyna Bednarczyk, konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers - aby odliczenie było możliwe, wysokość wydatku powinna być udokumentowana fakturą. Problem pojawia się, gdy podatnik korzysta z pakietu usług w ramach łącznej opłaty, w której skład oprócz opłat za dostęp do internetu wchodzą opłaty np. za takie usługi, jak telefon i telewizja.
- Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, jeżeli opłata za internet nie jest wydzielona na fakturze, to podatnik nie ma prawa do skorzystania z ulgi - stwierdza Katarzyna Bednarczyk.
Dodaje, że w tym wypadku wydatek związany z korzystaniem z internetu nie wynika wprost z faktury. Radzi, aby decydując się na pakiet, potwierdzić z dostawcą, czy przyszłe faktury będą zawierać odrębne pozycje kwot do zapłaty wynikających z poszczególnych rodzajów usług.
- W przeciwnej sytuacji podatnik powinien rozważyć, czy promocyjna cena zakupu pakietu zrekompensuje mu utratę możliwości skorzystania z ulgi internetowej - podkreśla nasza rozmówczyni z PricewaterhouseCoopers.

Kłopoty z dokumentacją

Osoby korzystające z usług internetowych w ramach całościowego pakietu usług (tj. użytkowanie sieci internet, telewizja cyfrowa oraz telefonia internetowa), w sytuacji gdy brak jest na fakturze wyraźnego wyszczególnienia opłaty za użytkowanie sieci internet, mogą mieć problem z udokumentowaniem wartości wydatków poniesionych na internet w związku z dokonywaniem stosownego odliczenia od dochodu z tytułu ulgi internetowej. Na ten aspekt zwraca uwagę Joanna Aleksiejczuk, konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, która wskazuje, że zgodnie z ustawą o PIT od dochodu można odliczyć kwotę nieprzekraczającą 760 zł rocznie w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu użytkowania sieci internet. Wydatki te, aby mogły podlegać odliczeniu, muszą być udokumentowane fakturą VAT.
- Jeśli kwota podana na fakturze jest ujęta całościowo w odniesieniu do pakietu świadczonych usług, podatnik nie będzie mógł udowodnić w razie kontroli ze strony urzędu skarbowego, jaką kwotę wydatków na internet de facto poniósł - stwierdza Joanna Aleksiejczuk.
Podpowiada, że wskazane jest, aby podatnik uzyskał specyfikację do faktury jako stanowiącą integralną jej część. Specyfikacja stanowiłaby dowód poniesienia wydatków na ten cel w określonej kwocie.

Inne dowody

Wszyscy eksperci są zgodni: w celu skorzystania z odliczenia od dochodu wydatków na internet niezbędne jest prawidłowe udokumentowanie wysokości poniesionych wydatków fakturą VAT.
Według Ewy Opalińskiej, doradcy podatkowego w kancelarii Gide Loyrette Nouel, podatnicy nabywający usługi kompleksowe, otrzymujący fakturę, na której nie jest wyodrębniona opłata za internet, są w praktyce pozbawieni możliwości skorzystania z ulgi podatkowej. Organy podatkowe konsekwentnie uznają, że korzystanie przez podatników z usługi multipakietu bez wyraźnego wyszczególnienia opłaty za bezpośredni dostęp do internetu nie uprawnia ich do odliczenia od dochodu wydatków z tytułu internetu (potwierdza to m.in. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 września 2008 r. nr IPPB1/415-833/08-2/TS).
- Jeśli operator usług nie zgadza się na wyodrębnienie świadczeń na fakturze, podatnik praktycznie nie będzie mieć szansy na skorzystanie z odliczenia - tłumaczy Ewa Opalińska.
Jej zdaniem wątpliwym rozwiązaniem będzie wykazywanie wysokości poniesionych wydatków na internet na podstawie innych dowodów niż faktura (umowa z operatorem, oficjalny cennik). Wynika to z faktu, że ustawa o PIT wprost wymaga dokumentowania tych wydatków fakturą VAT.
- Część operatorów, którzy nie chcą wystawiać faktur z wyszczególnionymi usługami, podkreśla, że mimo braku możliwości skorzystania z ulgi podatkowej klienci i tak zyskują, kupując tańszy pakiet usług - mówi Ewa Opalińska.
Podsumowuje, że tacy operatorzy dodatkowo proponują swoim klientom różne bonusy mające zrekompensować brak możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.
760 zł może wynieść maksymalne odliczenie w ramach ulgi internetowej w zeznaniu rocznym
Podatnik, który ponosi wydatki na internet w miejscu zamieszkania, może skorzystać z ulgi internetowej. Aby skorzystać z odliczenia, trzeba posiadać fakturę VAT za usługi internetowe. Jeśli podatnik ma wliczony internet w pakiet i nie ma tej usługi wyszczególnionej na fakturze, nie skorzysta z ulgi. / DGP