W serii 20 wyroków 12 maja 2022 r. (m.in. o sygn. akt III SA/Wa 2687/21) WSA w Warszawie orzekł, że jeżeli cena samochodu sprowadzonego z zagranicy została następnie obniżona lub podwyższona, to podatnik powinien móc skorygować wysokość zapłaconego już podatku akcyzowego.
Dotychczas sędziowie zgadzali się z fiskusem, że korekta akcyzy zapłaconej od sprowadzonego z zagranicy auta jest zasadniczo niemożliwa. Z ustawy o podatku akcyzowym wynika bowiem, że takie prawo ma wyłącznie fiskus i to tylko wtedy, gdy cena samochodu bez uzasadnionej przyczyny odbiega od jego wartości rynkowej.