O dwa miesiące, czyli do końca lipca br., zostaną przedłużone: obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy gospodarstw domowych oraz zwolnienie sprzedaży paliw z podatku handlowego. Oprócz tego na dwa miesiące zostanie obniżona akcyza na lekki olej opałowy.

Poprawki te wprowadziła wczoraj sejmowa komisja finansów publicznych, pracując nad projektem nowelizacji ustawy o VAT. Projekt ten dotyczy całkiem czego innego (opodatkowania VAT czynności związanych z działaniami obronnymi w ramach UE i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego), ale posłowie zgodzili się na wprowadzenie do niego poprawek w zakresie akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej (zwanego potocznie podatkiem handlowym).
Poprawiony projekt ustawy zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Sejmu, które się dziś rozpoczyna.
Wprowadzone wczoraj poprawki są elementem działań antyinflacyjnych. Zakładają przedłużenie do końca lipca 2022 r.:
  • czasowej obniżki stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG,
  • zwolnienia z podatku akcyzowego energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,
  • czasowego wyłączenia z podatku handlowego sprzedaży detalicznej paliw.
Dodatkowo obniżona zostanie akcyza na tzw. lekki olej opałowy – do poziomu minimum unijnego, czyli do 97 zł za 1000 l. Tak obniżona stawka będzie obowiązywała od 1 czerwca do 31 lipca br.
Z uzasadnienia do poprawek wynika, że na obniżce stawek akcyzy na paliwa silnikowe, olej opałowy i energię elektryczną oraz na zwolnieniu z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych budżet państwa straci 541,2 mln zł (łącznie z VAT). Natomiast na przedłużeniu wyłączenia paliw z podatku od sprzedaży detalicznej ok. 55,1 mln zł.
Podczas posiedzenia komisji posłowie opozycji podkreślali, że zmiany są niewystarczające. Jedni proponowali, żeby tarcza antyinflacyjna obowiązywała do końca 2022 r., inni – aż do momentu spadku inflacji. Na to jednak nie zgodziła się strona rządowa.
– Do końca lipca działa jeszcze druga tarcza antyinflacyjna – przypomniała Maria Rutka, dyrektor departamentu podatku akcyzowego i podatku od gier w Ministerstwie Finansów. Wyjaśniła, że poprawka ma na celu wyrównanie końcowego terminu w obu tarczach. Przypomnijmy, że druga tarcza antyinflacyjna wprowadziła obniżki stawek VAT na żywność, nawozy i paliwa. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT (druk sejmowy nr 2182) – rozpatrzona przez sejmową komisję finansów publicznych