Od początku 2022 r. zmienią się stawki podatku akcyzowego dla używek, energii elektrycznej i paliw silnikowych. Wynika to z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw z 29 października br. (Dz.U. poz. 2313).

Papierosy i alkohol
Od nowego roku stawka podatku dla alkoholu etylowego wzrośnie z 6275 zł do 6903 zł od hekto litra 100-proc. alkoholu zawartego w gotowym wyrobie, dla piwa – z 8,57 zł do 9,43 zł od hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu, dla wina i napojów fermentowanych – ze 174 zł do 191 zł od hektolitra wyrobu. Droższe będą również wyroby pośrednie, czyli np. portugalskie wino porto. Tu stawka daniny wzrośnie z 350 zł do 385 zł od hektolitra.
Podwyżki obejmą również wyroby tytoniowe. Przypomnijmy, że stawka akcyzy od papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich składa się z dwóch elementów – kwotowego i procentowego. Podwyżki dotyczą wyłącznie tego pierwszego.
Od 1 stycznia 2022 r. minimalna stawka podatku od papierosów wzrośnie ze 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży. Ma to ograniczyć rynkową podaż najtańszych papierosów. Stawka podatku od tytoniowych wyrobów nowatorskich zwiększy się ze 155,79 zł do 311,58 zł od ich kilograma.
Od nowego roku zostanie wprowadzona minimalna stawka podatku od tytoniu do palenia. Wyniesie ona 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży.
Paliwa i prąd
Druga nowelizacja z 9 grudnia br. (Dz.U. poz. 2349) wprowadziła tzw. tarczę antyinflacyjną, która czasowo obniża stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej i paliw. Od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. zostanie obniżona stawka akcyzy od energii elektrycznej z obecnych 5 zł do 4,60 zł za każdą megawatogodzinę. Sprzedaż prądu do gospodarstw domowych będzie też wolna od podatku akcyzowego w pierwszych pięciu miesiącach przyszłego roku.
Ulgi dla małych
Kolejna nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z 9 gru dnia br. (Dz.U. poz. 2427) wdrożyła postanowienia unijnych dyrektyw: horyzontalnej i alkoholowej. Zmiany, które wejdą w życie od początku 2022 r., dotyczą jednak wyłącznie przepisów drugiej z dyrektyw. W konsekwencji z ustawy o podatku akcyzowym będzie wprost wynikać, że dosłodzenie piwa po zakończeniu jego fermentacji podwyższy podstawę opodatkowania akcyzą. Odwrócone w ten sposób zostaną skutki korzystnego dla przedsiębiorców wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 maja 2018 r. (sygn. akt C-30/17).
W przepisach pojawią się też nowe ulgi dla najmniejszych producentów wina, wyrobów fermentowanych, pośrednich i owocowego alkoholu etylowego. Jeśli pozyskają oni odpowiedni certyfikat, zapłacą o połowę niższą stawkę akcyzy niż do tej pory. ©℗