Natomiast obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji i dokumentacji akcyzowych wejdzie w życie 12 miesięcy później niż planowano.
To tylko niektóre zmiany wprowadzane trzema nowelizacjami ustawy o podatku akcyzowym, które uchwalił Sejm.