Jest on dostosowaniem do zmian, które 29 października br. uchwalił Sejm, a które zapowiedzieliśmy w artykule „Elektroniczne ewidencje akcyzowe o rok później” (DGP nr 194/2021).
Sejm zgodził się na odroczenie o rok wejścia w życie obowiązku prowadzenia ewidencji i dokumentacji w formie elektronicznej. Tym samym dopiero od 2023 r. będą musiały być prowadzone elektronicznie ewidencje, m.in.: suszu tytoniowego, energii elektrycznej, wyrobów alkoholowych, gazowych i węglowych, podatkowych znaków akcyzy.