Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się w czwartek za opóźnieniem do 1 stycznia 2023 r. terminu wprowadzenia obowiązkowej ewidencji elektronicznej wyrobów akcyzowych.

Komisja Finansów Publicznych omawiała w czwartek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Celem projektu jest podniesienie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe oraz papierosy i tytoń w roku 2022 oraz wyznaczenie ścieżki podwyżki stawek na lata 2023-2027.

Komisja Finansów Publicznych rekomendowała poprawkę, w ramach której opóźniony został termin wprowadzenia elektronicznej ewidencji wyrobów akcyzowych jako obowiązkowej.

„Ta poprawka dotyczy elektronizacji ewidencji. Przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. powinni prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych elektronicznie, jednak ze względu na sytuację związaną z epidemią, chcemy ten termin przesunąć na 1 stycznia 2023 r.” – powiedziała w trakcie obrad komisji dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w MF Maria Rutka.

Komisja finansów poparła także zmiany legislacyjne, zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Sejmu.

Zgodnie z proponowanymi zapisami, od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10 proc., a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

Poza tym w uzasadnieniu napisano, że projekt zakłada wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia, a stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 proc.

W projekcie została zapisana także tzw. „mapa drogowa”, czyli harmonogram podwyżek podatku akcyzowego alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 proc., a w przypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego - poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc.

Zgodnie z decyzją podjęta w środę przez Sejm w trakcie głosowania, sprawozdanie z prac komisji zostanie przedstawione na trwającym właśnie posiedzeniu izby.