Artur Nowak-Far, profesor zwyczajny w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
W największym stopniu do upowszechnienia akcyzy na wyroby tytoniowe przyczyniło się wprowadzenie do masowej produkcji papierosów, co przypadło w całej Europie mniej więcej na połowę XIX w. Rodzaje wyrobów tytoniowych w zasadzie nie zmieniły się przez cały kolejny wiek. Zmieniały się jednak zwyczaje konsumentów, a także naukowa wiedza o szkodliwości palenia. To, co jeszcze w latach 50. ub.w. było uważane za modne, słusznie uznano w latach 70. i 80. za groźne dla zdrowia. Odpowiednio do tych zmian zwyczajów i wiedzy naukowej o szkodliwości palenia kształtowano politykę akcyzową.