Szymon Parulski, doradca podatkowy w kancelarii Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi, kierownik grupy roboczej nr 1 Forum Akcyzowego
Ale zacznijmy od początku, ponieważ właśnie zakończyły się prace grup roboczych pierwszego forum. Prace, pomimo różnych zarzutów formalnych, trwały bez przeszkód przez ostatnie trzy miesiące. Już na samym początku, po wybraniu kierowników grup, przedstawiciele jednego z największych koncernów tytoniowych na świecie ostentacyjnie zakomunikowali, że dobrowolnie rezygnują z udziału w grupach roboczych, a tym samym – w forum.