Posłanka, która zadała pytanie, nawiązała do wątpliwości zgłaszanych w tym zakresie przez przedsiębiorców sprowadzających z innych państw UE urządzenia mechaniczne (np. piły spalinowe, nożyce ogrodowe). Producenci takich urządzeń często przesyłają kupującym niewielkie ilości preparatów smarowych niezbędnych do rozruchu narzędzi mechanicznych. Często jest to dosłownie kilka mililitrów. Preparaty te znajdują się w niewielkich opakowaniach i z uwagi na ich znikomą ilość nie mogą być przedmiotem obrotu handlowego.
Powstało w związku z tym pytanie, czy nawet w takiej sytuacji polscy przedsiębiorcy muszą składać fiskusowi deklarację AKC-U (właściwą dla wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych) i czy mają obowiązek zapłaty akcyzy naliczanej według stawki 1180 zł od 1 tys. litrów wyrobu (art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym).