Posłanka, która zadała pytanie, nawiązała do wątpliwości zgłaszanych w tym zakresie przez przedsiębiorców sprowadzających z innych państw UE urządzenia mechaniczne (np. piły spalinowe, nożyce ogrodowe). Producenci takich urządzeń często przesyłają kupującym niewielkie ilości preparatów smarowych niezbędnych do rozruchu narzędzi mechanicznych. Często jest to dosłownie kilka mililitrów. Preparaty te znajdują się w niewielkich opakowaniach i z uwagi na ich znikomą ilość nie mogą być przedmiotem obrotu handlowego.
Powstało w związku z tym pytanie, czy nawet w takiej sytuacji polscy przedsiębiorcy muszą składać fiskusowi deklarację AKC-U (właściwą dla wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych) i czy mają obowiązek zapłaty akcyzy naliczanej według stawki 1180 zł od 1 tys. litrów wyrobu (art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym).
Reklama
Jeśli faktycznie by się to potwierdziło, to – jak podkreśliła posłanka – kalkulacja i zapłata podatku oraz konieczność złożenia deklaracji akcyzowej byłyby obciążeniem administracyjnym nieproporcjonalnym do kwoty podatku. Posłanka spytała w związku z tym, czy Ministerstwo Finansów planuje w tym zakresie zmianę przepisów, tak aby w tego typu sytuacjach nie trzeba było składać deklaracji i nie płacić podatku, gdy jego wysokość okaże się niższa niż 49 groszy.
W odpowiedzi wiceminister Sarnowski wyjaśnił, że wymienione przez posłankę obowiązki należy wypełnić nawet przy sprowadzeniu niewielkiej ilości preparatów smarowych na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy nie przewidują bowiem preferencji dla nabycia niewielkiej ilości wyrobu, choćby nawet w postaci próbek.
Trzeba więc zgłosić planowane WNT naczelnikowi urzędu skarbowego, złożyć deklarację AKC-U w formie elektronicznej, złożyć zabezpieczenie akcyzowe oraz obliczyć akcyzę i wpłacić ją w ciągu 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Co więcej – jak dodał wiceminister – podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem preparatów bądź olejów smarowych, powinien zarejestrować się jako podatnik akcyzy przed dokonaniem pierwszej takiej czynności.
Wiceminister wyjaśnił, że w opisanej sytuacji przedsiębiorca nie skorzysta też ze zwolnień, o których mowa w par. 6 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1178).
Jeśli jednak kwota podatku okaże się niższa niż 50 groszy, to zostanie zaokrąglona w dół do 0 zł, co wynika z art. 63 par. 1 ordynacji podatkowej – podkreślił wiceminister.
Odpowiedź wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z 13 września 2021 r. na poselską interpelację nr 26514