Posłowie spytali resort finansów, co jest powodem opóźnień w wydawaniu znaków akcyzy przez internet i czy przedsiębiorcy mogą liczyć na wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane opóźnieniami.
Odnosząc się dwukrotnie do tego zagadnienia, wiceminister finansów Jan Sarnowski wyjaśnił, że do resortu nie wpłynęły żadne tego typu sygnały ani od pracowników administracji skarbowej, ani od samych podatników. Zapewnił, że ministerstwo będzie monitorować opisany problem i poprosił, by informować o nim drogą e-mailową na adres sekretariat.pa@mf.gov.pl.