Posłowie spytali resort finansów, co jest powodem opóźnień w wydawaniu znaków akcyzy przez internet i czy przedsiębiorcy mogą liczyć na wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane opóźnieniami.
Odnosząc się dwukrotnie do tego zagadnienia, wiceminister finansów Jan Sarnowski wyjaśnił, że do resortu nie wpłynęły żadne tego typu sygnały ani od pracowników administracji skarbowej, ani od samych podatników. Zapewnił, że ministerstwo będzie monitorować opisany problem i poprosił, by informować o nim drogą e-mailową na adres sekretariat.pa@mf.gov.pl.
Wiceminister Sarnowski przypomniał, że od 28 czerwca br. można wnioskować o wydanie banderoli zarówno w formie elektronicznej, dzięki usłudze e-Banderole dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC2), jak i w dotychczasowej formie – papierowej. W tym drugim przypadku, z powodu pandemii, wszystkie niezbędne dokumenty można wysłać do MF i do urzędów skarbowych e-mailem – dodał wiceminister.
Odpowiedzi wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z 9 i z 13 września 2021 r. na interpelacje nr 26249 i 26252