Nowy obowiązek dotyczy podatników przechowujących w składzie nie tylko własne produkty, ale także towary należące do innego podmiotu – potwierdziło biuro prasowe Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Obowiązek składania kwartalnych deklaracji wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 694). Zgodnie z dodanym przez nią art. 24e ustawy o podatku akcyzowym podmioty posiadające wyroby wolne od podatku akcyzowego (np. skażony alkohol) lub wymienione w załączniku nr 2 do ustawy i opodatkowane zerową stawką daniny (np. wyroby używane w przemyśle chemicznym, oleje) złożą do urzędu skarbowego deklaracje kwartalne do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Z innego przepisu nowelizacji (art. 21) wynika, że obowiązek podatkowy w tym zakresie powstanie w III kwartale 2021 r., a więc pierwsze deklaracje kwartalne muszą trafić do fiskusa najpóźniej 25 listopada br.
Reklama
Obecnie podatnicy posiadający podobne produkty nie muszą składać deklaracji akcyzowych. Skąd w takim razie bierze się zmiana? Fiskus chce dzięki nowym informacjom oszacować wielkość preferencji podatkowych dostępnych dla polskich przedsiębiorców (nowy obowiązek nie dotyczy bowiem osób fizycznych). Podatnicy, którzy zajmują się handlem wyrobami wolnymi od daniny i towarami opodatkowanymi akcyzą, nadal będą składać deklaracje na dotychczasowych zasadach, a więc co miesiąc, a nie co kwartał.