Obrót skażonym alkoholem, suszem tytoniowym, wyrobami energetycznymi, paliwami opałowymi i żeglugowymi zostanie jeszcze bardziej uszczelniony. Trudniej będzie też uniknąć akcyzy od auta sprowadzonego z zagranicy – wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który zaakceptowała w ubiegłym tygodniu Rada Ministrów. Projekt opisywaliśmy obszernie w DGP 160/2020 „Szykują się spore zmiany w akcyzie”.

Zakłada on m.in., że przy rejestracji w Polsce samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie do 3,5 tony (zarówno sprowadzonych z krajów UE, jak i wyprodukowanych w Polsce) wymagany będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy. Ma to zahamować proceder sprowadzania zagranicznych aut osobowych, które są rejestrowane w Polsce jako ciężarowe bądź specjalne, co pozwala uniknąć akcyzy.
Nowością jest założenie, że sprzedawcy skażonego alkoholu będą ewidencjonować dane klientów kupujących wyroby akcyzowe zawierające co najmniej 50 proc. alkoholu, jeśli jednorazowy zakup będzie w opakowaniu większym niż 1,5 litra lub przekroczy 10 litrów. Uszczelniony zostanie też obrót suszem tytoniowym, i to już od etapu uprawy tytoniu. Krajowa Administracja Skarbowa łatwiej też będzie mogła kontrolować obrót wyrobami energetycznymi, paliwami żeglugowymi i opałowymi.
Projekt wprowadza automatyzację obsługi deklaracji i ewidencji akcyzowych. Będą one składane i prowadzone w formie elektronicznej (tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nadal będą mogły składać dokumenty papierowe). Przedsiębiorcom trudniej będzie uzyskać zezwolenie akcyzowe, a urzędnicy zyskają możliwości, aby łatwiej je cofać. Firma, która ma zaległości podatkowe, będzie mogła kontynuować działalność na podstawie posiadanego zezwolenia wyłącznie, gdy złoży zabezpieczenia akcyzowe.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów