Ministerstwo Finansów nie zamierza rezygnować z ulg akcyzowych dla paliw z udziałem biokomponentów oraz biopaliw, ale rozważa ich modyfikację.
O planach Ministerstwa Finansów dotyczących likwidacji ulgi akcyzowej dla biopaliw „DGP” informowała w czerwcu. Jak wyjaśnił resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16710), ulgi akcyzowe dla paliw z udziałem biokomponentów oraz biopaliw stanowią jeden z elementów wieloletniego programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych na lata 2008 – 2014. Rząd przyjął w styczniu 2010 r. kompleksową informację na temat realizacji programu promocji biopaliw, z której wynika, że wsparcie rynku biokomponentów i biopaliw ze środków publicznych nie znajduje uzasadnienia, ponieważ nie przekłada się na realizację zapisanych w wieloletnim programie podstawowych celów gospodarczych i społecznych. Praktyka pokazała, że wspierane są biokomponenty w coraz większych ilościach sprowadzane z zagranicy, przy jednoczesnym niewykorzystaniu krajowego potencjału surowcowego i wytwórczego.
Ministerstwo podkreśliło, że obecnie pod przewodnictwem ministra gospodarki, koordynatora wieloletniego programu, dokonywana jest ocena funkcjonowania mechanizmów wsparcia zawartych w wieloletnim programie oraz analiza braku spodziewanych korzyści społecznych i gospodarczych, zapisanych w tym programie. Następnie podjęte zostaną prace nad ewentualnymi zmianami w systemie wsparcia biokomponentów, paliw z udziałem biokomponentów oraz biopaliw w ramach wieloletniego programu.