Na lata następne przewidywane są podwyżki podatku akcyzowego na papierosy i tytoń do palenia.
Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6533/12). Na papierosy podwyżki będą dokonywane w wysokości co najmniej gwarantującej osiągnięcie minimum akcyzowego obowiązującego w przepisach unijnych. W 2012 r. akcyza ogółem od papierosów wyniesie nie mniej niż 75 euro na 1000 sztuk. Docelowo unijne minimum akcyzowe, które będzie obowiązywać na obszarze Unii Europejskiej od 2014 r. i które Polska powinna osiągnąć 1 stycznia 2018 r., wynosi nie mniej niż 90 euro na 1000 sztuk papierosów. Dodatkowo, za podwyżkami przemawiają względy budżetowe oraz to, że Ministerstwo Zdrowia pozyskuje z budżetu środki w wysokości 0,5 proc. wartości podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych na finansowanie programów zdrowotnych.
Ministerstwo Finansów zapowiada także podwyżki na tytoń do palenia, mimo że już dziś akcyza na ten wyrób przekracza unijne minimum. Resort podkreśla jednak, że i tak jest ona dużo niższa niż w innych krajach UE (Szwecji, Anglii, Francji, Niemczech, Danii, Rumunii, Belgii, Holandii, Bułgarii, Słowacji, Czechach, Estonii).
Odnosząc się do problemu szarej strefy na rynku wyrobów tytoniowych, ministerstwo wskazało, że z badań firm tytoniowych wynika, iż procentowy udział papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł w ogólnym rynku tytoniowym w 2011 r. wyniósł 12,27 proc. W Ministerstwie Finansów podjęto prace ukierunkowane na objęcie monitorowaniem również surowca tytoniowego, z którego produkuje się te wyroby. Ma to ograniczyć niekontrolowany dostęp do tego surowca i nielegalne wytwarzanie z niego wyrobów tytoniowych.
Resort dodaje, że mimo istnienia szarej strefy wpływy budżetowe z akcyzy od wyrobów tytoniowych wzrastają. I tak za 2009 r. wyniosły 16 057,8 mln zł, za 2010 r. – 17 436,3 mln zł, a za 2011 r. ukształtowały się na poziomie 18 264,2 mln zł. Również za 2012 r. nie powinny być niższe niż planowane.